cектор документознавства та інформаційної діяльності кафедри менеджменту

           

У забезпеченні навчального процесу для бакалаврів за напрямом підготовки 6.020105 і магістрів за спеціальністю 8.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність", крім випускової кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах, беруть активну участь такі кафедри:

 • кафедра педагогіки та суспільних наук;
 • кафедра української та іноземних мов;
 • кафедра управління персоналом та економіки праці;
 • кафедра правознавства;
 • кафедра менеджменту;

           

Дисципліни

           

 1. Університетська освіта
 2. Документознавство
 3. Діловодство
 4. Діловодство у зовнішньоекономічній діяльності
 5. Аналітико-синтетична переробка документів
 6. Управлінське документознавство
 7. Документно-інформаційне забезпечення діяльності підприємств і установ
 8. Стандартизація документально-інформаційних систем і ресурсів
 9. Документальні інформаційні системи
 10. Електронний документообіг
 11. Організація та управління діяльністю інформаційних установ
 12. Організація роботи офісу та діловодство в туристичному бізнесі
 13. Міжнародні інформаційні технології
 14. Інтелектуальні інформаційні технології
 15. Інформаційні системи в діловодстві
 16. Інформатика та комп'ютерна техніка
 17. Комп’ютерні мережі і системи
 18. Комп’ютерна та організаційна техніка
 19. Прикладне програмне забезпечення (Комп'ютерні видавничі системи)
 20. Інтернет-технології та ресурси
 21. Web-дизайн
 22. Інформаційні ресурси і системи
 23. Математичні основи інформаційної діяльності
 24. Інформаційні системи в менеджменті (Інформаційний менеджмент)
 25. Захист інформації та інформаційного продукту
 26. Електронна комерція
 27. Інформаційна практика
 28. Галузеве документознавство
 29. Документно-інформаційне забезпечення управління
 30. Інноваційний менеджмент в інформаційній діяльності
 31. Інформаційна безпека та захист
 32. Інформаційна діяльність у держорганах та установах
 33. Консалтинг в інформаційній діяльності
 34. Методика викладання спеціальних дисциплін
 35. Методологія та організація наукових досліджень
 36. Науково-педагогічна практика
 37. Новітні інформаційні технології у вищій школі
 38. Організація роботи офісу та діловодство в туристичному бізнесі
 39. Теорія і практика прийняття управлінських рішень

Університетська освіта

I курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
 • 6.020105c «Документознавство та інформаційна діяльність»

Документознавство

I курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
 • 6.020105c «Документознавство та інформаційна діяльність»

Діловодство

ІІ курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»;
 • 6.030601 «Менеджмент організацій»

V курс

 • 8.1801002  «Бізнес-адміністрування».

Діловодство у зовнішньоекономічній діяльності

IV курс

 • 6.030601. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Аналітико-синтетична переробка документів

IIкурс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

І курс

 • 6.020105c «Документознавство та інформаційна діяльність»

Управлінське документознавство

ІI курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

І курс

 • 6.020105c «Документознавство та інформаційна діяльність»

Документно-інформаційне забезпечення діяльності підприємств і установ

ІV курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Стандартизація документально-інформаційних систем і ресурсів

II курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

І курс

 • 6.020105c «Документознавство та інформаційна діяльність»

Документальні інформаційні системи

II курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

І курс

 • 6.020105c «Документознавство та інформаційна діяльність»

Електронний документообіг

III курс

 • 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”.

II курс

 • 6.020105c “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Організація та управління діяльністю інформаційних установ

IІІ курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

ІІ курс

 • 6.020105c «Документознавство та інформаційна діяльність»

Організація роботи офісу та діловодство в туристичному бізнесі

І курс

 • 6.140103 «Туризм»

Міжнародні інформаційні технології

ІII курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Інтелектуальні інформаційні технології

ІII курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Інформаційні технології в діловодстві

І курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
 • 6.020105c «Документознавство та інформаційна діяльність»

Інформатика та комп'ютерна техніка

I курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»;

Комп’ютерні мережі і системи

I курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Комп’ютерна та організаційна техніка

I курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Прикладне програмне забезпечення (Комп'ютерні видавничі системи)

IІІ курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

ІІ курс

 • 6.020105c «Документознавство та інформаційна діяльність»

Інтернет-технології та ресурси

II курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

I курс

 • 6.020105c «Документознавство та інформаційна діяльність»

Web-дизайн

IІІ курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

ІІ курс

 • 6.020105c «Документознавство та інформаційна діяльність»

Інформаційні ресурси і системи

IІІ курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

I курс

 • 6.020105c «Документознавство та інформаційна діяльність»

Математичні основи інформаційної діяльності

I курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
 • 6.020105c «Документознавство та інформаційна діяльність»

Захист інформації та інформаційного продукту

ІV курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

ІІ курс

 • 6.020105c «Документознавство та інформаційна діяльність»

Інформаційні системи в менеджменті (Інформаційний менеджмент)

IІІ курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

ІІ курс

 • 6.020105c «Документознавство та інформаційна діяльність»

Електронна комерція

IV курс

 • 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Інформаційна практика

І курс

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Галузеве документознавство

І курс

 • 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Документно-інформаційне забезпечення управління                

І курс

 • 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Інноваційний менеджмент в інформаційній діяльності                        

І курс

 • 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Інформаційна безпека та захист              

І курс

 • 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Інформаційна діяльність у держорганах та установах            

І курс

 • 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Консалтинг в інформаційній діяльності              

І курс

 • 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Методика викладання спеціальних дисциплін            

І курс

 • 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Методологія та організація наукових досліджень                   

І курс

 • 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Науково-педагогічна практика               

І курс

 • 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Новітні інформаційні технології у вищій школі

1 курс

 • 8.18010021  «Педагогіка вищої школи»

Організація роботи офісу та діловодство в туристичному бізнесі

І курс

 • 6.140103 «Туризм»

Теорія і практика прийняття управлінських рішень    

І курс

 • 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Кафедра ДІДЕС бере активну участь у роботі на майданчиках при ПУЕТ зі студентами заочно-дистанційної форми навчання.