cектор документознавства та інформаційної діяльності кафедри менеджменту

Науково-дослідна робота

          

Науково-дослідна тема 

№ з/п

Назва науково-дослідної теми

Номер державної/універси
тетської реєстрації*

Науковий керівник

Термін виконання

1.

Використання документного фонду Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви»

0116U007651/435/16

Оніпко Т.В., д.і.н., проф., завідувач сектору документознавства та інформаційної діяльності кафедри менеджменту

  Жовтень  2019 р. – жовтень 2021 р.

Наукові школи

№ з/п

Назва наукової школи

Науковий керівник

1.

Векторні задачі на комбінаторних конфігураціях, методи їх розв’язання

Колєчкіна Л.М., проф., д.фіз.-м.н., проф.

Напрями наукових досліджень вчених кафедри

проф. Оніпко Т.В.

 • Документознавство;
 • Бібліотечна справа;
 • Музеєзнавство;
 • Архівознавство;
 • Історія кооперативного руху;
 • Краєзнавство.

проф. Колєчкіна Л.М.

 • Проектування баз даних та інформаційних систем;
 • Захист інформації та інформаційного продукту;
 • Організація та управління діяльністю інформаційних установ.

доц. Білоусько Т.М.

 • Електронний документообіг;
 • Сучасні інформаційні та комунікаційні технології;
 • Інформаційне забезпечення діяльності установ / організацій / підприємств.

ст. викладач Двірна О.А.

 • Прикладне програмне забезпечення;
 • Видавничі системи і Web-дизайн;
 • Компютерні системи перекладу.

Захист дисертацій

 10 грудня 2019 року асистент кафедри ДІДЕС Двірна О.А. захистила дисертацію у Харківському національному університеті радіоелектроніки на тему: «Моделі та методи розв'язування векторних задач дискретної оптимізації на комбінаторних конфігураціях», що подається на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Акредитаційні експертизи  освітньо-професійних програм

Червень 2018 р. – акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність зі спеціальності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Грудень 2018 р. – акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність зі спеціальності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Участь у наукових заходах

Наукові конкурси та олімпіади

Грудень  2016 р. Студенти групи ДІД-31 Пащенко Ю.В. та Карпенко Ю.Ю. посіли І місце за участь у конкурсі студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад», ініційований Полтавською обласною радою. Наукова робота на тему «Участь молоді в організації та розвитку екотуризму на Лохвиччині» (науковий керівник – д.і.н., проф. Оніпко Т.В.).

Березень 2017 р. Студентка групи ДІД-51 м Тесля Т.С. посіла ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів з напряму «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,  м.Кременчук). Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Колєчкіна Л.М.

Квітень 2017 р. Студентка групи ДІД-41 Шацька О. та студентки групи ДІД-51 м Тесля Т.С. і Рябуха А.М. взяли участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з документознавства та інформаційної діяльності, яка проходила в Одеському національному політехнічному університеті. Всі троє отримали почесні сертифікати. Крім цього Шацька О. отримала окрему грамоту за знання офісних технологій.

Наукові конференції в ПУЕТ

Квітень 2018 р. Участь студентів 1–5 курсів у роботі XLI Міжнародної наукової студентської конференції Полтавського університету економіки і торгівлі «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства» працювала секція «Сучасні проблеми документознавства та інформаційної діяльностіпі дприємств і установ».

Березень 2019 р. Студенти 1-6 курсів денної та заочної форм навчання  спеціальності Інформаційна, бібліотечна та архівна справа освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність» взяли активну участь у роботі щорічної наукової студентської конференції ПУЕТ.

Грудень 2019 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. та студентка групи ДІД-61 м Костиренко О.В. взяли участь у роботі ХV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Українське краєзнавство в системі міжінституційних взаємодій: проблеми концептуалізації та практичної реалізації», яка проходила в ПУЕТ  за ініціативи Національної спілки краєзнавців України, Інститут історії України НАН України та Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.

Грудень 2019 р. Студентка групи ДІД-21 Линник А.С. взяла участь у роботі V Міжнародноїнауково-практичноїінтернет-конференції «Молодь і наука в ХХІ сторіччі», що проходила в ПУЕТ.

Квітень 2020 р. Студентка групи ДІД- 31 інт. заочної форми навчання Король С.В.  взяла участь у роботі XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті», м. Полтава, ПУЕТ.

Квітень 2020 р. Студентка групи ДІД-21 Поливода Д.В.  взяла участь у роботі XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті», м. Полтава, ПУЕТ.

Квітень 2020 р. Студентка групи ДІД-21  Линник А.С. взяла участь у роботі XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті», м. Полтава, ПУЕТ.

Квітень 2020 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. взяла участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах», м. Полтава, ПУЕТ.

Участь у наукових конференціях за межами ПУЕТ

Травень 2019 р.  Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. взяла участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Микола Васильович Левитський (1859–1936). Державний і громадський діяч, Всеукраїнський артільний батько». м. Київ: Інститут історії України НАН України

Червень 2019 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. взяла участь у роботі ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України» (до 360-річчя Конотопської битви), організованій Львівським науковим товариством імені Т. Шевченка, м. Львів.

Жовтень 2019 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. взяла участь у Сьомій Всеукраїнській науковій конференції «Держава і Церква в новітній історії України», яка проходила в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка.

Жовтень 2019 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. та студентка групи ДІД-61м  Костиренко О.В. взяли  участь у роботі VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучаснийрух науки», організованій редакцією редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience, м Дніпро. Отримали сертифікати учасників конференції.

Листопад 2019 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В., студентигрупи ДІД-21 Козоріз Т.В. і Поливода Д.В. взяли участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи», яка проходила в ПНТУ імені Юрія Кондратюка.

Листопад 2019 р. Студентка групи ДІД-61 м Костиренко О.В. взяла участь у роботі ХХVІІІ Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених «Наука і вища школа», організованій Запорізьким класичним приватним університетом.

Грудень 2019 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. та студентка групи ДІД-21 Поливода Д.В. взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучаснийрух науки», організованій редакцієюредакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience, м Дніпро. Отримали сертифікати учасників конференції.

Квітень 2020 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. та студентка групи ДІД-21  Поливода Д.В. взяли участь у роботі XL Міжнародної науково- практичної конференції студентів та учнів  на тему «Инновационный потенциал молодежи в современном мире», м. Гомель

Квітень 2020 р. Студентка групи ДІД-21. Поливода Д.В., взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції докторантів, магістрантів і студентів  «Молодежь и наука: новое видение и диалектика развития», м. Караганда. 

Травень 2020 р. Студентка групи ДІД-21 Поливода Д.В. взяла участь у роботі Сімнадцятої науково-практичної конференції студентів закладів вищої освіти Укркоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства», м. Київ. Укоопспілка.

Вересень 2020 р. Д.і.н., проф.Оніпко Т.В. взяла участь у роботі  Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Сучасні проблеми національно-культурної ідентичності: регіональний вимір», м. Полтава.ПНПУ імені В.Г. Короленка.

Жовтень 2020 р.  Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. та студентка групи ДІД-31 Козоріз Т.В. взяла участь у роботі XI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки», м. Дніпро. Отримали сертифікати учасника.

Участь у круглих столах

Січень 2017 р. Студенти групи ДІД-51 м Тесля Т.С. та Рябуха А.М., а також викладачі кафедри ДІДЕС зяли участь у засіданні круглого столу«Невтомний трудівник і ретельний дослідник полтавського минулого» (з нагоди 166-ї річниці від дня народження першого директора музею Полтавської битви І.Ф. Павловського).

Листопад 2018 р. Студенти груп ДІД-11 та ДІД-11і взяли участь у круглому столі з нагоди 85-річниці Голодомору 1932–1933 рр. в Україні, який відбувся у Полтавській обласній державній адміністрації.

Жовтень 2019 р.  Круглий стіл на тему «Історія Глобинського району мовою архівних документів» за участю студентів груп ДІД-21 та дІД-61 м і відомого краєзнавця та історика Григор’єва В.М., завідувача музею історії ПУЕТ Алімана М.В. та викладачів кафедри ДІДЕС.

Листопад 2019 р.  Круглий стіл на тему «Бібліографія: теорія та практика» за участю студентів групи ДІД-11б  заочної форми навчання та завідувачки філіалу № 7 Централізованої бібліотечної системи м. Полтави Заливчої Л.О. та викладачів кафедри ДІДЕС.

Участь у презентаціях

Березень 2017 р. Студенти 1, 2, 3 та 5 курсів та викладачі кафедри ДІДЕС  стали учасниками  відкриття виставки-презентації історичних документів Державного архіву Полтавської області з нагоди 100-річчя Української революції.

Березень 2017 р. Студентки групи ДІД-31 Карпенко Ю.Ю. та Пащенко Ю.В. і д.і.н., проф. Оніпко Т.В. взяли участь у презентації наукового видання к.і.н., доц. кафедри історії України ПНПУ імені В.Г. Короленка Шаповал Л.І. «Словник етнографічних (етнологічних) понять і термінів», яка проходила в Полтавському Краєзнавчому музеї.

Жовтень 2017 р. Участь студентів групи ДІД-61 м Теслі Т.С. та Рябухи А.М. і д.і.н., проф. Оніпко Т.В. у презентації книги відомого українського історика-джерелознавця В. Брехуненка «Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле», яка відбулася у Державному історико-культурному заповіднику "Поле Полтавської битви".

Квітень 2018 р. Студенти 2, 3 та 4 курсів і викладачі кафедри ДІДЕС взяли участь у презентації фотовиставки в Державному архіві Полтавської області з нагоди 100-річчя від дня народження відомого українського письменника та громадського діяча, нашого земляка Олеся Гончара.

Інші наукові заходи

19–20 грудня 2019 р. Студенти групи ДІД-61 м денної та заочної форм навчання захистили магістерські роботи. З 18 студентів 11 осіб отримали дипломи з відзнакою.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІ РОКИ:

Монографії

 1. Оніпко Т.В. Експортно-збутова діяльність споживчої кооперації України: досвід 1920-х років : монографія / Т.В. Оніпко. – Полтава: ПУЕТ, 2016. –
  333 с.  –  19,3 д.а.
 2. Макарова М.В. Новітній інструментарій інтернет-маркетингу// Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст: колективна монографія за заг. ред. д.е.н., проф. Н.В. Карпенко  / М.В. Макарова. –  Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 252 с.
 3. Kartseva V. V., Kolechkina L. M., Mykhailova N. V.  Eventological scoring for methodology formation to provide financial stability for enterprises and organizations of consumer cooperation / V. V. Kartseva, L. M. Kolechkina, N. V. Mykhailova // Scientific development and achievements, London, United Kingdon, 2018 – C. 383–395. (розділвмонографії).

 Наукові статті і тези доповідей

  Д.і.н., професор  Оніпко Т.В.

Наукові статті

 1. Оніпко Т.В. Учений-емігрант Олександр Билимович як дослідник історії вітчизняної кооперації / Т.В. Оніпко // Емінак :Науковийщоквартальник.  –  Миколаїв, НДЦ «Лукомор’є». – 2016. – №1 (13).  (Січень-березень). Том 3. –
  С. 126-132. – 0,6 д.а.  РИНЦ ScienceIndex, ОpenAcademicJournalsIndex (Росія) та Googlescholar (США),  EBSCO InformationServices (EBSCO, США).
 2. Оніпко Т.В. ВнесокспоживчоїкоопераціїУкраїни у забезпеченнянаселення та армії в роки першоїсвітовоївійни/  Т.В.Оніпко, М.В. Аліман  // ВісникЛьвівськоїкомерційноїакадемії. – Львів: ВидавництвоЛьвівськоїкомерційноїакадемії, 2015. – Вип. 13. (Серія – Гуманітарні науки). – С. 136-140. – 0,5 д.а.
 3. Оніпко Т.В. Доброчиннадіяльністьспоживчоїкооперації УСРР в українськомуселі в 20-ті рр ст. ХХст. / Т.В. Оніпко //  Емінак: науковийщоквартальник. –  2016 р.  – 2016. – № 3 (15). – Том 1. – С. 52–56. – 0,5 д.а. Google scholar, EBSCO Discovery Service, E-library.ru, Science index, Open Academic Journals Index. 
 4. ОніпкоТ.В. Залученнявітчизняноїспоживчоїкоопераціїдосвяткуванняміжнародногоднякооперації: ретроспектива 1920-хроків / Т.В. Оніпко // Українськийселянин (ЧеркаськийнаціональнийуніверситетіменіБогданаХмельницького). – 2016 р. – № 16. – С. 24–27. – 0,6 д.а.  IndexCopernicus.
 5. Оніпко Т.В. Взаємозв’язкиукраїнських і закордоннихкооператорів: досвід 1920-х років / Т.В. Оніпко // Наукові записки історичного факультету Запорізькогонаціональногоуніверситету. – ЗапоріжжяЗНУ,  2016. – № 46. –С.134–138. – 0,5 д.а. IndexCopernicus та РІНЦ.
 6. Оніпко Т.В. Кооперативна книготоргівля: вітчизняний досвід 1920-х років / Т.В. Оніпко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Гелей С. Д., Баран В. К., Качараба С. П., Капраль М. М. та ін.]. – Збірник наукових праць. – Серія «Гуманітарні науки». – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – № 16. – С. 158–165. – 0,6 д.а. Фахове видання (історичні науки). Наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, WorldCat
 7. Оніпко Т.В. Науково-освітні та науково-дослідні центри як важливі елементи інноваційних кластерів / Т.В. Оніпко, Т.А. Оніпко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2019. – № 3 (94). –С. 146–153. – 0,5 д.а.  Стаття. Наукометрична база:  Index Copernicus.
 8. Оніпко Т.В. Українська Бессарабія: витоки і сьогодення етнографічного центру «Фрумушика-Нова» / Т.В. Оніпко // П’яті Череванівські наукові читання (на пошану професора А.С. Череваня): Збірник наукових статей. Випуск V.  –  Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020.  – С. 263–272.  – 0, 5 д.а.

Тези доповідей

 1. Оніпко Т.В. Сучасний музейний продукт / Т.В. Оніпко // Документно-інформаційнікомунікації в умовахглобалізації: стан, проблеми та перспективи: матеріали ІV Всеукраїн. наук.-практ. конф., м. Полтава, 21 листопада 2019 р., ПНТУ іменіЮрія Кондратюка / редкол. : І.Г. Передерій, О. Є. Гомотюк та ін. – Полтава: ПНТУ імені Ю. Кондратюка,  2019.  – С.142–146. – 0,3 д.а.
 2. Оніпко Т.В. Самійло Величко: козацькийлітописець (1670–1728 рр.) / Т.В. Оніпко // Витоки та становленнякозацькогоруху на етнічних землях України» (до 360-річчя Конотопськоїбитви), 30.06.2019 р.: Матеріали ІІ Всеукраїнськоїнауковоїконференції. – Львів: Науковетовариствоімені Т. Шевченка в Україні, ВГО «Українськереєстровекозацтво», 2019. –   С. 104–106. – 0,2 д.а.
 3. Оніпко Т.В. Сучасний музейний продукт / Т.В. Оніпко // Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи : матеріали ІV Всеукраїн. наук.-практ. конф., м. Полтава, 21 листопада 2019 р., ПНТУ імені Юрія Кондратюка / редкол. :
  І.Г. Передерій, О. Є. Гомотюк та ін. – Полтава: ПНТУ імені Ю. Кондратюка,  2019.  – С.142–146. – 0,3 д.а.
 4.  Оніпко Т.В. Фінансовий кластер: поняття та основні характеристики /  Т.В. Оніпко, Т.А. Оніпко // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 09–10 квітня 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 144–146. – 0,2 д.а.

  
Д.ф-м.н., професор   Колєчкіна Л.М.

Наукові статті

 1. Колечкина Л.Н. Решение экстремальных задач с добно-линейными функциямицели на комбинаторной конфигурации перестановок при условии многокритериальности / Л.Н. Колечкина, Е.А. Дверна // Кибернетика и системный анализ. – 2017. №4 – С.113–122. Scopus
 2. Koliechkina L.M. Solving Extremum Problems with Linear Fractional Objective Functions on the Combinatorial Configuration of Permutations Under Multicriteriality / L.M. Koliechkina, O.A. Dvirna //  Cybernetics and Systems Analysis, Vol. 53,  No. 4, July, 2017 Scopus

Тези доповідей

 1. Колєчкіна Л.М. Застосуванняметодівстатистичногоаналізу для роозвязуванняприкладних задач / Л.М. Колєчкіна, Ю.О. Литвиненко // Математичне та програмнезабезпеченняінтелектуальних систем : Тезидоповідей XVII Міжнародноїнауково-порактичноїконференції МПЗІС-2019, Дніпро, 20-22 листопада 2019 р. – Дніпро: ДНУ, 2019 р. – С. 132–133.
 2. Колєчкіна Л.М. Застосування горизонтального методу для розв’язування задач на комбінаторнихконфігураціях / Л.М. Колєчкіна, О.А. Двірна,       В.В. Кильник // Математичне та програмнезабезпеченняінтелектуальних систем : Тезидоповідей XVII Міжнародноїнауково-порактичноїконференції МПЗІС-2019, Дніпро, 20-22 листопада 2019 р. – Дніпро: ДНУ, 2019 р. – С. 134–135.
 3. Колєчкіна Л.М. Оглядметодіврозв’язуванняекстремальних задач на комбінаторнихконфігураціях / Л.М. Колєчкіна, О.А. Двірна,  С.В. Ховбень // Математичне та програмнезабезпеченняінтелектуальних систем : Тезидоповідей XVII Міжнародноїнауково-порактичноїконференції МПЗІС–2019, Дніпро, 20–22 листопада 2019 р. – Дніпро: ДНУ, 2019 р. – С. 136–137.

 

Доцент, к.е.н. Білоусько Т.М.

Тези доповідей

 1. Білоусько Т.М. Комунікації та їх значення в управлінській діяльності/  Т.М.Білоусько, О.В. Шацька // Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці: матеріали Міжнародноїнауково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19 жовтня 2017 року). – Полтава: ПУЕТ, 2017.  – С. 283–285.
 2. Білоусько Т.М. Роль кадрової документації у регулюванні трудових правовідносин / Т.М. Білоусько, І.Ю. Романенко //  Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19 жовтня 2017 року).  Полтава : ПУЕТ, 2017.  – С. 3–5.
 3. Білоусько Т.М. Роль комунікацій в управлінській діяльності /
  Т.М. Білоусько // Сучасний рух науки: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6–7 червня 2019 р. – Дніпро, 2019 – С. 121–124. Видання WayScience  http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7083
 4. Білоусько Т.М. Забезпечення теоретичної та практичної підготовки фахівців у галузі документно-інформаційної діяльності / Т.М. Білоусько / Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літнідиспути: тези доп. І міжнародної науково-практичноїі нтернет-конференції, 1–2 серпня 2019 р. –Дніпро, 2019.  – С. 47–51.
 5. Білоусько Т.М. Значення інформаційних технологій в управлінській діяльності / Т.М. Білоусько // Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.1. – С. 118 – 123. Видання WayScience.
 6. Білоусько Т.М. Інформаційне забезпечення діяльності страхових компаній / Т.М. Білоусько // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції, 6-7 лютого 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.1. – С. 96 – 104. Видання WayScience.
 7. Білоусько Т.М. Інформаційне забезпечення діяльності банківських установ / Т.М. Білоусько // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17-18 серпня 2020 р. – Дніпро, 2020. – С. 71-74. Видання WayScience.

 

Старший викладач Двірна О.А.

Тези доповідей

 1. Двірна О. А. Перевагивикористання координатного методу при розв’язуваніекстремальних задач на комбінаторнихконфігураціях при умовібагатокритеріальності // Структурнізміни у суспільстві та економіціпідвпливомкомунікацій та інформації :матеріалиМіжнародноїнауково-практичноїконференції (м. Полтава, 12–13 травня 2016 року) / за ред. М. В. Макарової. Полтава : ПУЕТ, 2016. С. 326–329.
 2. Дверная Е. А. Модификация горизонтального метода локализации значения функции для решения векторных задач на комбинаторных конфигурациях // Наука и образование – 2018: сборник материалов XIII  Международной научной конференции студентов и молодых ученых (г. Астана, 12 апреля 2018 г.). – 2018. – С. 1634–1637.
 3. Двірна О. А. Використання схем підграфів при розв’язуванні задач векторноїоптимізації на комбінаторнихконфігураціях // Потенціалсучасної науки (частина І): матеріали ІІІ Міжнародноїнауково-практичноїконференції (м. Київ, 10-11 листопада 2018 р.). Київ : МЦНД, 2018. С. 57–59.
 4. Двірна О.А. Розв’язування задач векторноїоптимізації на комбінаторнихконфігураціях без додатковихобмежень / О.А. Двірна // Міжнароднийнауковийсимпозіум «Інтелектуальнірішення». Теоріяприйняттярішень: працінауковоїшколи-семінару, 15–20 квітня 2019 р., Ужгород / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородськийнаціональнийуніверситет», наук.ред. Л.Ф. Гуляницький,. – Ужгород: УНУ,  2019. –   С. 79–80.